شنبه، 16 فروردین 1399 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'نقدفیلم'

نقد فراستی و قطبی زاده برای فیلمهای روز آخر جشنواره/ همه چیز تحت تاثیر دعوای ایوبی و افخمی

فراستی: چطور آدم می تواند یا با کدام عقل سلیم می توان گفت امید در جشنواره اخیر محقق شد؟ جشنواره سی و پنجم، یکی از ناامیدکننده ترین و خسته کننده ترین جشنواره سال های اخیر است.

آرشیو

جستجو

تبلیغات