شنبه، 16 فروردین 1399 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'فراستی'

بازگشت «جیوه گی» به پخش با حضور پرچالش اباذری و فراستی

مستند ترکیبی «جیوگی» شنبه، ۲۱ شهریور با پخش بخش‌هایی از اظهارنظر جامعه شناسانه دکتر یوسف علی اباذری درباره مرحوم مرتضی پاشایی و موسیقی‌اش، «تفاوت فرهنگ‌عامه بافرهنگ روشنفکری» را به بحث می‌گذارد.

آرشیو

جستجو

تبلیغات