جمعه, 04 بهمن,1398 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای ' محمد علی مجاهدی'

نوسروده ای از استاد محمد علی مجاهدی/ هی نگو "سین" "سین" و نشمار تراول ها را + صوت

غرقه ی گرد و غباری و نمی دانی آه | می بری سمت کدام آینه ای دل ها را || ادب آموزه ی فرهنگ حسینی است عزیز | هی نگو "سین" "سین" و نشمار تراول ها را

آرشیو

جستجو

تبلیغات