شنبه, 05 بهمن,1398 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای ' شعر حضرت قاسم'

شعر جدید سید حمیدرضا برقعی تقدیم به حضرت قاسم

سهم من از بهار فقط دیدن است و بس؟ | بگذار تا رها شوم از بند این قفس || جز دست خط یار به دستم بهانه نیست | خطی که کوفی است ولی کوفیانه نیست

آرشیو

جستجو

تبلیغات