جمعه, 04 بهمن,1398 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'محمد میرزایی بازرگانی'

یادداشت های کوتاه محمد میرزایی بر دو فیلم آباجان و انزوا

یادداشت های کوتاه محمد میرزایی برای د وفیلم آباجان جدیدترین ساخته هاتف علیمردانی و انزوا نخستین ساخته مرتضی علی عباس میرزایی را با هم می خوانیم:

آرشیو

جستجو

تبلیغات