شنبه, 04 اسفند,1397 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'علی عسگری'

میزان اقبال مردم به صدا و سیما در زمان انتخابات

رئیس رسانه ملی با اشاره به اوضاع فاقد كنترل فضای مجازی، یكی از رویكردهای آن را از كار انداختن اعتبار رسانه ملی دانست و گفت: اقبال عمومی و مخاطب‌پذیری رسانه ملی در فضای تلویزیون در سطح ملی 83/1 درصد و در سطح تهران 83/8 درصد است. این رقم در رادیو در سط...

جستجو

تبلیغات