شنبه, 27 بهمن,1397 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'صدا'

یک اتفاق شنیدنی: صدایی‌کمیاب از شعرخوانی حسین منزوی در بیست سالگی

صدایی‌کمیاب از شعرخوانی حسین منزوی شاعر بزرگ معاصر در رادیو وقتی تنها بیست سال داشته و دانشجو بوده است.

جستجو

تبلیغات