جمعه, 04 بهمن,1398 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'شعر عاشورایی'

شعر: و تو گفتی که شده راه سعادت کوتاه/ هر که دارد هوس کربللا بسم الله

و تو گفتی که شده راه سعادت کوتاه/ «هر که دارد هوس کرببلا بسم‌الله»
نوسروده ای از استاد محمد علی مجاهدی/ هی نگو "سین" "سین" و نشمار تراول ها را + صوت

غرقه ی گرد و غباری و نمی دانی آه | می بری سمت کدام آینه ای دل ها را || ادب آموزه ی فرهنگ حسینی است عزیز | هی نگو "سین" "سین" و نشمار تراول ها را
اشعار کلاسیک عاشورایی: شعر برای شهیدان کربلا از اهلی شیرازی + معرفی شاعر

 شعرهای آیینی اهلی بسیار رسا و شیواست؛ ستایش و مدح اهلبیت و بیان مراثی و مصایب آن‌ها به ویژه سالار شهیدان از مضامین اصلی اشعار او می باشد.
اشعار کلاسیک عاشورایی: شعر حضرت مسلم ادیب الممالک فراهانی + معرفی شاعر

محمدصادق بن حاجی میرزا حسین فراهانی ملقب به ادیب الممالک و متخلص به امیری در سال 1277 ه ق در گزاران از توابع فراهان متولد شد. در پانزده سالگی و پس از مرگ پدرش به تهران آمد و به پایمردی حسن علی خان امیرنظام گروسی به دستگاه طهماسب میرزا ...

آرشیو

جستجو

تبلیغات