چهارشنبه, 02 خرداد,1397 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'سیمین بهبهانی'

حتما بخوانید: گفتگوی منتشر نشده با «سیمین بهبهانی»

دلش جوان بود. این را در اشعارش می شد دید. در شوری که داشت. در عشقی که در کلمات شکوفا می کرد. در فصل پاییز هم بوی بهار می داد. همان عصر پاییزی که حیاط خانه اش پر از برگ های خشک شده بود. حتی وقتی چشمانش تیله های سیاهی شدند و دیگر قادر نبود کلمات را ببی...

جستجو

تبلیغات