جمعه, 04 بهمن,1398 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'جشمواره فیلم فجر'

یادداشت کوتاه محمد میرزایی برای فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»: فیلمنامه ای خوب و تامل برانگیز

فیلمی که بتواند مخاطب را درگیر کند و به فکر وادارد، حتما فیلم خوبی است، و بالتبع فوری یادداشت نوشتن درباره چنین فیلمی کار سختی.

آرشیو

جستجو

تبلیغات