شنبه, 31 فروردین,1398 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'ترامپ برزیل'

بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی وزیر فرهنگ برزیل می‌شود؟

ژایر بولسونارو، به ترامپ برزیل معروف است. او اخیرا در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیروز شده است. اظهارات او درباره اعتقادش به دیکتاتوری و ضدزن‌بودنش طی ماه‌های اخیر سروصدای زیادی در رسانه‌ها به پا کرد.

جستجو

تبلیغات