پنجشنبه, 10 فروردین,1396 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'اکبر نبوی'

سینما و باز هم سینما!

من به سهم خود از دولت‌ها و مجلس‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و هنری ناامیدم. آنها کار خود را می‌کنند و به راه خود می‌روند و گاهی از سر رفع تکلیف و شاید نگرانی از پرسش‌های احتمالی و یا مطالبه های اجتماعی، از سینما و فیلم و هنر ...
ماهنامه «گنجه» با رویکرد فرهنگ و هنر به مدیر مسئولی اکبر نبوی منتشر می شود

اکبر نبوی مجوز انتشار ماهنامه «گنجه» را که حوزه های مختلف فرهنگ و هنر را پوشش می‌دهد، دریافت کرد.

جستجو

تبلیغات