چهارشنبه, 29 اسفند,1397 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'انحمن منتقدان و نویسندگان'

بیانیه اعتراضی انجمن منتقدان به  انتخاب هیئت داوران/دهان ما را با اکبر نبوی میبندند

به نام خداوندجان وخرد متاسفانه درفضای بشدت محافظه کارانهء کنونی,گویا "فرهنگ" و"فرهنگ ساز"قربانی اصلی ست. جهت اطلاع اعضای محترم انجمن وثبت درتاریخ یاد آورمی شویم که جلسه ای باحضورتعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن ودبیر محترم سی وپنجمین جشنواره فیل...

جستجو

تبلیغات