شنبه, 27 بهمن,1397 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

مطالب موجود برای 'آسیاپاسیفیک'

موسیقی «بمب: یک عاشقانه» اولین نامزد جوایز آسیاپاسیفیک

فیلم «بمب: یک داستان عاشقانه» به عنوان یکی از پنج نامزد نهایی جایزه بهترین موسیقی متن در جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک انتخاب شد.

جستجو

تبلیغات