چهارشنبه, 29 اسفند,1397 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

ببینید: عکس های جذاب فرهنگ نویس از کنسرت چارتار

ببینید: عکس های جذاب فرهنگ نویس از کنسرت چارتار

کنسرت گروه چارتار عصر دوشنبه 7 اسفند برگزار شد. ع.س های آسیه شیخ حسینی از این کنسرت را ببینید: