شنبه, 27 مرداد,1397 | |

فرهنگاتور

آرشیو اخبار

فرهنگاتور 23: اعتراض شهاب حسینی به «شهرزاد»!

فرهنگاتور 23: اعتراض شهاب حسینی به «شهرزاد»!

قصه فصل دوم شهرزاد و جانشینی بزرگ آقا، سوژه کارتون جدید شهاب جعفرنژاد شده که در اینستاگرامش منتشر کرده است.

کاریکاتور: اعتراض شهاب حسینی به «شهرزاد»!
کاریکاتور: اعتراض شهاب حسینی به «شهرزاد»! کاریکاتور: اعتراض شهاب حسینی به «شهرزاد»!