چهارشنبه, 30 خرداد,1397 | |

اتاق خبر

آرشیو اخبار

ببینید: عکس هایی از فرش قرمز اهالی قلم برای نویسندگان پیشکسوت

ببینید: عکس هایی از فرش قرمز اهالی قلم برای نویسندگان پیشکسوت

110 نویسنده پیشکسوت به منسابت روز قلم گردهم آمدند تا در ویژه برنامه یادگار ماندگار شرکت کنند.